• Krovna pogodba o poslovnem sodelovanju
Naročnik: Ineor d.o.o.
Trajanje projekta: 2021 - 2022