• Poročanje podatkov o kakovosti zraka in izdelava objektivnih ocen onesnaževal zaraka
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Trajanje projekta: 2021 - 2022