• Svetovalne storitve
Naročnik: Stelkom d.o.o.
Trajanje projekta: 2020 - 2021