• J6-2581 - Računalniško podprta večjezična analiza novičarskega diskurza s kontekstualnimi besednimi vložitvami
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J6-2581 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2020 - 2023