• Sodelovanje na področju iskanja anomalij v podatkih
Naročnik: Celtra, razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o.
Trajanje projekta: 2014 - 2015
  • Sodelavci na projektu