• Razvoj prototipa
Naročnik: Matija Jašarov, s.p.
Trajanje projekta: 2020 - 2020