• Krmiljenje procesov v okviru rešitve 4th Office
Naročnik: MARG, inženiring d.o.o.
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

M. Bajec 3. 9. 2018: zaradi prodaje firme pogodbe ni mogoče v celoti realizirati (samo 30%).

  • Sodelavci na projektu