• RSDO - Razvoj slovenščine v digitalnem okolju
Naročnik: Ministrstvo za kulturo ( RSDO )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2020 - 2022