• ŠIPK 5 - Internet stvari kot uvod v računalništvo in elektroniko – množični spletni tečaj za osnovnošolce in srednješolce (iSURE)
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 5 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2020 - 2020
  • Opis

Osrednji problem, ki ga nameravamo s projektom razreševati, je napraviti sodobne izobraževalne vsebine s področja Interneta stvari (IoT) dostopne vsem osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji ne glede na krajevno oddaljenost in njihove časovne omejitve. To bomo dosegli s pripravo množičnega spletnega tečaja (MOOC), ki bo prosto dostopen vsem brez omejitev. Spletni tečaj bo omogočal udeležencem samostojno delo oziroma delo s pomočjo mentorjev - učiteljev na šolah. Učitelji ga bodo lahko uporabili tudi za poučevanje pri sodobnem pristopu obrnjenega učenja (flipped classroom).

Oba partnerja pri projektu bosta z njegovo realizacijo tudi bistveno razširila doseg dela svojega poslanstva, to je širjenju zanimanja za poklice prihodnosti na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematičnih ved (STEM). Družbene potrebe po poklicih s tega področja v razvitih družbah nenehno naraščajo in so potreben pogoj za enakopravno vključevanje držav v globalno gospodarstvo. Tehnologija Interneta stvari (IoT) igra ključno vlogo pri razvoju pametnih mest in stavb, souporabi vozil ter avtonomni vožnji in pomoči starostnikom. Zgodnje seznanjanje mladih s temi vsebinami jim omogoča lažje oblikovanje njihove poklicne izbire in razumevanje sveta v katerem odraščajo.

  • Logo
Logo