• PKP6 - Mobilni operacijski sistem za industrijsko uporabo (MobiIOS)
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP6 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2020 - 2020
  • Opis

Na mobilnih napravah je pogosto naloženih več med seboj zelo podobnih aplikacij. Posledica tega so počasnejše naprave, ki iz uporabniškega vidika postajajo navidez neuporabne in zastarele. Da bi ta pojav preprečili, je potrebno smiselno omejiti nabor aplikacij, ki lahko hkrati sobivajo na napravi. S pametni upravljanjem aplikacij lahko bistveno podaljšamo časovno obdobje učinkovite uporabe posamezne naprave. V ta namen bomo v okviru projekta razvili na Android osnovi temelječ operacijski sistem MobilOS, ki bo preko prilagojenega uporabniškega vmesnika omogočal namestitev omejenega nabora aplikacij hkrati pa bo z vgrajeno logiko inteligentno razvrščal aplikacije in omogočal namestitev le ene optimalne aplikacije posamezne vrste. Izbor priporočenih in dovoljenih aplikacij in druge nastavitve bo določilo podjetje oziroma lastnik naprave. Tako bo MobilOS prilagodljiv potrebam in željam uporabnikom. Z operacijskim sistemom MobilOS bomo omogočili, da bo uporabnik lahko isto napravo ob nespremenjeni uporabniški izkušnji uporabljal dlje časa.

  • Logo
Logo