• P3-0124 - Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( P3-0124 )
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2020 - 2025
  • Opis

Cilj projekta je razvoj napovednega modela in identifikacija

biomarkerjev za neinvazivno oceno tveganja spontanega

prezgodnjega poroda. Z uporabo metod procesiranja signalov

materničnih posnetkov (elektrohisterografski, EHG, signali s

pridruženim simultano snemanim zunanjim tokogramom,

TOCO, ki meri mehansko aktivnost maternice) in z uporabo

metod strojnega učenja ocenjujemo stopnjo tveganja spontanega

prezgodnjega poroda. Raziskave vključujejo razvoj programske

opreme za vizualizacijo signalov in ekspertno označevanje

posnetkov, karakterizacijo in ocenjevanje signalov z linearnimi

in nelinearnimi tehnikami procesiranja signalov v časovni ter

v frekvenčni domeni, matematično modeliranje elektro-mehanskih

aktivnosti maternice in razvoj avtomatskih metod za neinvazivno

napovedovanje spontanega prezgodnjega poroda.