• Projekt EUMETSAT LSA SAF satelitska analiza tal
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Trajanje projekta: 2019 - 2019