• J1-1716 - STRAP – Izvor, transport in ponor obstojnih zračnih onesnaževal v okolju Slovenije
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J1-1716 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2019 - 2022