• Pogodba o sodelovanju
Naročnik: ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj
Trajanje projekta: 2019 - 2021