• Sestava namenskih algoritmov
Naročnik: BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o.
Trajanje projekta: 2019 - 2019