• Raziskovalno delo
Naročnik: C-Path
Trajanje projekta: 2019 - 2019
  • Opis

Projekt so raziskave in implementacija programskega paketa za R, ki uporabnikom omogoča uporabo statističnih modelov, ki so paralelizirani na grafičnih procesnih enotah. V okviru tega projekta bomo implementirali ogrodje in en model - model s posplošeno logistično funcijo, ki se uporablja kot jedro orodja za klinične simulacije v konzorciju Critical path za Parkinsonovo bolezen.