• Digitalizacija kot gonilo trajnostnega razvoja posameznika, organizacij in družbe
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2019 - 2024