• P5-0410 - Digitalizacija kot gonilo trajnostnega razvoja posameznika, organizacij in družbe
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( P5-0410 )
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2019 - 2024
  • Opis

Digitalizacija, širše opredeljena kot integracija digitalnih tehnologij v vsakdanje življenje, ponuja ogromne priložnosti za ustvarjanje vrednosti, vključujočo družbo in trajnostni razvoj. Digitalizacija in trajnostni razvoj sta ključna izziva človeštva. To je razvidno iz dejstva, da sta omenjeni temi osrednji temi tako v Razvojnih ciljih novega tisočletja, ki so jih sprejeli Združeni narodi, kot tudi v Strategiji razvoja EU 2020. Glavni izziv za raziskovalce je poiskati praktične rešitve, ki bodo posameznikom in podjetjem pomagale pri njihovi transformaciji v digitalno, učinkovito in trajnostno družbo. Namen predlaganega raziskovalnega programa je pomembno prispevati k boljšemu razumevanju, kako različni deležniki lahko razvijejo ustrezne digitalne zmožnosti, da bodo lahko izkoristili priložnosti, ki jih digitalizacija ponuja za ustvarjanje vrednosti, vključenost v družbi in trajnostni razvoj. Skladno s tem namenom smo identificirali štiri ključne tematike, ki uokvirjajo naše raziskovanje, vsaka s svojimi cilji: 1) Digitalizacija za prilagodljivo trajnostno delitveno ekonomijo in družbo Cilj: Identificirati psihološke, sociološke, gospodarske in okoljske vplive digitalne delitvene ekonomije in družbe na ustvarjanje vrednosti in trajnostni razvoj na svetovni ravni. 2) Digitalizacija, delovna mesta in prihodnost dela Cilj: Določiti opredelitev in pomen prihodnjih delovnih mest in dela ter spodbujati razvoj spretnosti in sposobnosti, ki jih morajo delavci pridobiti za optimalno delovanje v algoritemsko-upravljanem delovnem okolju. 3) Tehnologije in managerske prakse, ki podpirajo digitalizacijo v organizacijah Cilj: Preučiti, kako lahko organizacije razvijejo ustrezne digitalne in vodstvene sposobnosti za podporo in vpeljavo procesa digitalizacije. 4) Digitalizacija, etika, disfunkcionalno vedenje in pro-okoljsko vedenje Cilj: Razviti mehanizme samopodobe in lastnega interesa, ki lahko učinkovito vplivajo na etično, funkcionalno ter ekološko trajnostno vedenje ljudi. Rezultati tega raziskovalnega programa bodo imeli izjemne teoretične in praktične implikacije. Teoretični prispevek bo fokusiran na testiranje in modifikacijo obstoječih prevladujočih teorij, ki pojasnjujejo glavne dejavnike in učinke digitalizacije in trajnostnega razvoja. Naš cilj je prispevati k povečanju baze znanja o procesih transformacije v pametno, učinkovito in vključujočo družbo. Raziskovalni program si bo prizadeval tudi za razvoj praktičnih rešitev, ki jih lahko gospodarstvo in družba enostavno implementirata z namenom pospešiti varen digitalni razvoj ter učinkovito, trajnostno in družbeno vključujočo rast.

Bibliografske reference:

Popovič, A., Puklavec, B., & Oliveira, T. (2019). Justifying business intelligence systems adoption in SMEs: impact of systems use on firm performance. Industrial management + data systems, 119(1), 210-228.

Côrte-Real, N., Ruivo, P., Oliveira, T., & Popovič, A. (2019). Unlocking the drivers of big data analytics value in firms. Journal of business research, 79, 160-173.

Dolnicar, S., Knežević Cvelbar, L., & Grün, B. (2019). A sharing-based approach to enticing tourists to behave more environmentally friendly. Journal of travel research, 58(2), 241-252.

Hernaus, T., Marič, M., & Černe, M. (2019). Age-sensitive job design antecedents of innovative work behavior. Journal of managerial psychology, 34(5), 368-382.

Bunjak, A., Černe, M., & Wong Humborstad, S. I. (2019). Leader-follower pessimism (in)congruence and job satisfaction: the role of followers identification with a leader. Leadership & organization development journal, 40(3), 381-398.