• Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2019 - 2024