• PoC strojnega učenja
Naročnik: EMA, d.o.o.
Trajanje projekta: 2018 - 2018