• PKP 2 - Pametna očala
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

Z uporabo pametnih očal smo razvili sistem, ki omogoča operaterju v proizvodni liniji, da čim prej prejme zahtevano dokumentacijo pred seboj brez uporabe rok. Poleg tega smo omogočil evidentiranje postopka posredovanja ali popravljanja napak in s tem učinkovitega prenosa izkušenj na osebje.

  • Logo
Logo