• PKP 2 - Študija podpore za napredno in porazdeljeno analitiko
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

Uporaba visokozmogljivih računalniških sistemov, ki temeljijo na različnih arhitekturah, je postala samoumevna pri obdelavi in analizi masovnih podatkov. Zato so se v podjetju XLAB pred časom odločili zagnati interni raziskovalni projekt za izvajanje napredne in visokozmogljive analitike, ki bi jo v slovenskih razmerah lahko ponudili majhnim in srednje velikim podjetjem. V podjetju tradicionalno uporabljajo predvsem računanje v gručah in v oblakih, na področju visokozmogljive analitike pa bi želeli to razširiti tudi na računanje z visokozmogljivimi masivno vzporednimi koprocesorji, grafičnimi procesnimi enotami in na koncu s heterogenimi sistemi. Na tem področju bodo študenti v podjetje prenesli sveže znanje o visokozmogljivih heterogenih sistemih, ob tem pa preučili uporabnost takih sistemov za v podjetju zastavljeno analitiko. Pri naprednih mehkih področjih, kot je analiza sentimenta na osnovi spletnih zapisov in čivkov, pa tehniško-naravoslovna ekipa strokovnjakov, kot jo imajo v podjetju XLAB, vedno znova doseže mejo, kjer je prisotnost strokovnjakov z družboslovja in humanistike vsaj zelo zaželena, če ne kar nujna. Tu bodo študenti vnesli interdisciplinaren pogled na tematiko, pri tem pa spoznali težave in prednosti interdisciplinarnega dela.

  • Logo
Logo