• PKP 2 - E-vsebine v izobraževanju
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

Spletne aplikacije so se že pred časom zelo razširile in mnoge so postale praktično nepogrešljive. V zadnjem času pa je zelo porasla tudi popularnost pametnih prenosnih telefonov in tablic. Naš cilj je nadaljnji razvoj oz. študija pilota za aplikacijo Kvizko, ki smo jo pričeli razvijati pred približno letom dni in bi ga lahko uporabili za e-poučevanje oz. e-učenje. Vanj želimo vključiti statistične metode za spodbujanje reševalcev kvizov, na novo pa bi želeli preučiti tudi varnostne mehanizme na mobilnih napravah, kot so pametni telefoni in tablice. Glavni poudarek projekta bo torej delo na programski opremi za e-učenje, ki omogoča čim bolj učinkovito interaktivno in izzivov polno pridobivanje novega znanja. Da bi aplikacijo približali čim večjemu številu uporabnikov, se bomo poslužili aktualne tehnologije, ki nam omogoča večjo interaktivnost in dostopnost do ustreznih materialov.

  • Logo
Logo