• PKP 2 - Turistični vodič na podlagi igre "Lov za skritim zakladom"
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

Ker postaja uporaba mobilnih naprav v svetu razširjena, raste tudi njihova uporabnost na področju učenja z mobilnimi napravami (m-učenje). Ob koncu leta 2012 je bilo na svetu že več kot 6,8 milijard mobilnih uporabnikov, kar predstavlja 96% svetovne populacije (vir: Mednarodna Telekomunikacijska Zveza, 2013). Sodobni način življenja omogoča in narekuje uporabo netradicionalnih učnih okolij; tudi razvoj na Evropski ravni (Horizon 2013), opredeljuje aplikacije mobilnih tehnologij kot pomemben faktor za razvoj novih oblik učenja in pridobivanja znanja.

V praksi m-učenje ni vezano samo na učilnico, študente in pedagoški proces, temveč tudi na drugačne oblike pridobivanja znanja, kot so npr. turistične aplikacije za spoznavanje novih krajev. Takšna izobraževalna igra je tudi odprtokodna mobilna igra Geostep, ki so jo razvili na univerzi v Podgorici, Črna gora, in je z izvirnostjo na tekmovanju Hackaton v Torinu 2014 osvojila prvo nagrado. Osnovna paradigma igranja temelji na iskanju "skritega zaklada", kjer "skriti zaklad" predstavlja izobraževalna uganka, katere rešitev izobrazi igralca o naslednji turistični atrakciji.

Kljub izvirnosti pa ima razvita igra številne pomanjkljivosti, ki smo jih v tem projektu obravnavali in dodatno nadgradili.

  • Logo
Logo