• PKP 1 - Avtomatizacija testiranja spletnih aplikacij
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 1 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014 - 2014
  • Opis

Spletne aplikacije vse bolj nadomeščajo lokalno programsko opremo in z njihovo vsakodnevno uporabo na različnih napravah, so se povečale tudi potrebe in zahteve uporabnikov, ki od spletnih storitev upravičeno pričakujejo karseda nemoteno in brezhibno delovanje. Slednje razvijalce vodi k uporabi zahtevnejših in temeljitejših oblik testiranj, med katerimi poseben izziv prav gotovo predstavlja avtomatizacija testnega procesa, zlasti vizualnega vmesnika aplikacij. Z razvojem in rabo naprednih orodij za testiranje si želimo povečati možnost pravočasnega odkrivanja napak, in preprečiti napake v produkcijskem okolju.

Ker je področje avtomatizacije testiranja, še posebej vizualnega dela spletnih aplikacij, takorekoč še v povojih, nam je v veliko veselje, da se lahko s tako zanimivimi izzivi spopadamo skupaj z ekipo iz podjetja Celtra in izvrstnih študentov Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

Cilji skupnega projekta so izboljšati procese in orodja za testiranje, bistveno zmanjšati obseg ročnega testiranja, posledično pravočasno odkriti in zmanjšati število napak v programski opremi, še posebej napake v obstoječi kodi zaradi dodajanja novih funkcionalnosti, ter s tem zagotoviti brezhibno delovanje celotnega sistema.

Celoten proces izboljšave testiranja vizualnega vmesnika sistema (t.i. področje front-end tehnologij in dizajna) smo razbili na več medsebojno povezanih nalog:

razvoj lastnega procesa z zelo ambiciozno idejo, s trenutnim delovnim imenom WizEye, ki bi imela skoraj čarovniško moč pri kontinuiranem nadzoru nad oblikovnim delom aplikacije. Testiranje poteka s pomočjo primerjave referenčnih, potrjenih izgledov posameznih delov aplikacije z novimi, dinamično nastalimi spremembami, ki so posledica razvoja in sprememb izvorne kode, ki si jo deli celotna platforma,

implementacija in dodelava orodja, ki omogoča simultan pregled delovanja aplikacije v različnih brskalnikih, in s tem zmanjša čas, ki se nameni ročnemu testiranjem tudi do 300%,

implementacija primernega orodja kot je npr. odprto-koden UnCSS, za identifikacijo odvečnih opisnih slogov (CSS deklaracije) v aplikaciji, kar omogoča samodejno odkrivanje odvečne kode, hitrejši razvoj, zmanjša velikost datoteke in pohitri delovanje celotne aplikacije ter posledično izboljša uporabniško izkušno,

zasnova in razvoj Celtrinega repozitorija elementov grafičnega vmesnika (ang. "User Interface Pattern Library), s katerim bomo zagotovili, da se elementi lažje ponovno uporabijo, prepreči podvajanje elementov, omogoča hitrejši razvoj, olajša vzdrževanje in posledično vpliva na zmanjšanje velikost izvorne kode ter zmanjša možnost napak.

  • Logo
Logo