• PKP 1 - Varnost in statistika e-vsebin
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 1 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014 - 2014
  • Opis

E-vsebine so v širokem razmahu, dostop do njih pa se seli z namiznih računalnikov na mobilne naprave (tablice in telefone). Pri tem projektu smo za referenčno aplikacijo izbrali e-Uganke, v katere so vključene naloge iz revije Presek (na ta način so osnovnošolci in srednješolci dobili izzive oz. naloge in uganke na svoje telefone). Naredili smo nov korak na področju varnosti in statistike. Opravljena je bila podrobna analiza e-Ugank z namenom, da se ovrednoti posamezne funkcionalnosti konkretne aplikacije in varnostna tveganja. Sledila je precejšna prenova in postavitev bistveno poenostavljenega sistema vzdrževanja. Le-ta omogoča učinkovito uporabo tako z uporabniškega kot tudi upravljalnega in administrativnega vidika. Posebna pozornost je bila posvečena varnosti/anonimnosti, pa tudi nadzornemu pregledu stanja sistema. Preučili smo tudi možnosti samoevalvacije sistema (rating tako reševalcev, kot tudi nalog: ko reševalec pravilno reši nalogo, se njemu ocena zviša, nalogi pa nekoliko pade). Postavljena je bila pilotska aplikacija Kvizko (http://kvizko.x-truder.net/), ki jo bodo v šolskem letu 2014/15 lahko uporabljali študentje Fakultete za računalništvo in informatiko pri predmetih Verjetnost in statistika ter Osnove verjetnosti in statistike.

  • Logo
Logo