• Šifra predmeta:Z00080
  • Kreditne točke:3
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
15
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.59 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.56 - Laboratorij LRSS