• Šifra predmeta:FA0001
  • Kreditne točke:3
  • Semester: zimski
  • Vsebina
Pri predmetu se bodo študenti seznanili z osnovnimi tehnikami programiranja, na podlagi katerih se bodo naučili izdelovati enostavne programske pripomočke/vtičnike, ki se lahko uporabijo v okviru kreativnih procesov znotraj arhitekturnega oblikovanja in projektiranja. Prvi del predmeta (1/3 ur pri predmetu) zajema znanja iz osnov izdelave računalniških algoritmov in osnov programiranja v skriptnih programskih jezikih (npr. Python ali podobno). Prvi del predmeta bo izvajal predavatelj iz UL FRI. Drugi del predmeta (2/3 ur pri predmetu) zajema znanja iz področja algoritemsko podprtega projektiranja in parametričnega modeliranja v arhitekturi. Študenti se bodo seznanili z vtičnikom Grasshopper za program Rhinoceros 3D, s katerim bodo lahko paremetrizirali procese v sklopu arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja. Del vsebin bo namenjen tudi parametrizaciji in krmiljenju programa SAP2000 za analizo konstrukcij s pomočjo zunanjih programskih aplikacij. Drugi del predmeta bo izvajal predavatelj iz UL FA.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
15
ur
avditornih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.54 - Laboratorij LUI