• Šifra predmeta:BR.11
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci