• Šifra predmeta:63766A
  • Kreditne točke:3
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Digitalno podjetništvo je predmet, pri katerem bodo študenti pridobiti temeljna znanja in spretnosti s področja razvoja digitalnih podjetniških idej in managementa podjetniške ekipe. To jim bo olajšalo vključevanje v poslovni svet po zaključku študija. Pri predmetu bom krepil sposobnosti študentov, da:                                                                               - identificirajo in vrednostno ocenijo potencialne digitalne poslovne priložnosti (analiza obstoječega trga digitalnih izdelkov, analiza konkurenčnih vrzeli in potencialnih konkurenčnih prednosti, izbira pravega digitalnega poslovnega modela…),                                                                                                                                                                 - da učinkovito delujejo znotraj zagonskih ekip in uporabljajo dobre prakse uspešnega timskega dela (učinkovita komunikacija, ustvarjanje pozitivnega vzdušja v ekipi, sodobni pristopi k razreševanju konfliktov) ter o da učinkovito vodijo kolege pri skupnem delu (načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrola podjetniške ekipe).

Da bi razvil zgoraj omenjene sposobnosti bo ocena predmeta 100% odvisna od končnega projekta/seminarske – poslovnega načrta digitalne poslovne priložnosti, ki jo bodo študenti pripravili v ekipah v sklopu vaj pri predmetu ter rednih domačih nalog. Poslovni načrt bodo na koncu predmeta tudi predstavili kolegom.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
45
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.62 - Kabinet
Drugo
Prostor:R3.72 - Laboratorij LRK