• Šifra predmeta:63742
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Računalniki so se, kot ime pove, na začetku uporabljali predvsem za računanje. Prvi problemi, ki so jih reševali z računalniki, so bili povezani predvsem s konstrukcijo atomske bombe. Kmalu pa so tedanje računalnike zasedli znanstveniki in inženirji, ki so reševali tudi "miroljubne" probleme.
Danes se računalniki (v povezavi z matematiko) uporabljajo na skoraj vseh področjih znanosti in tehnike (http://www.siam.org/careers/matters.php).
Pri predmetu "Numerične metode" se bomo naučili nekaterih osnovnih postopkov, s katerimi lahko problem, formuliran v matematičnem jeziku učinkovito rešujemo na računalniku.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.70 - Kabinet
PK
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI