• Šifra predmeta:63735
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Izjava »kupil si bom štiri-jedrni procesor, da se bodo programi štirikrat hitreje izvajali« je trapasta in zavajajoča. To ve vsak, ki zna narediti paralelne sisteme, povezati jedra, procesorje in računalnike v celoto ter take sisteme programirati tako, da se programi učinkoviteje izvajajo. Da boste tudi vi med njimi, bomo pri predmetu spoznali različne arhitekture paralelnih sistemov in se spoprijeli z več-nitnim programiranjem, s programiranjem splošno namenskih grafičnih procesnih enot s knjižnico Open CL, s knjižnico MPI za delo s porazdeljenimi sistemi, z mrežnim računalništvom ter z računalništvom v oblaku.

 

Vaje pri predmetu so obvezne in se ocenjujejo. Na vajah vsak teden dobite kratko nalogo, ki je vezana na predavano snov. Za pozitivno oceno iz vaj morate rešiti vsaj 80 % kratkih nalog. Kratke naloge predstavljajo eno tretjino končne ocene. Drugo tretjino predstavlja ocena projekta paralelizacije kompleksnejšega algoritma na dveh različnih platformah. Zadnjo tretjino ocene dobite iz znanja na ustnem izpitu.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
PB
Nosilec predmeta
Prostor:R2.55 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP