• Šifra predmeta:63728
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Namen predmeta je predstaviti povezovalne probleme v digitalnih vezjih, vrste V/I naprav njihovo zgradbo, lastnosti in delovanje. 

 

Lastnosti električnih linij (odboj, presluh, hitrost prenosa)

Povezovalni standardi (RS232, RS485, USB, PCIe, TMDS, GTL)

Naprave na osnovi magnetnega in optičnega shranjevanja podatkov

Odkrivanje in popravljanje napak

Komunikacijske V/I naprave

Lokalne mreže (fizični in podatkovni nivo).

 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
avditornih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.70
Asistent
Prostor:R2-50 in R2.40-LAPS