• Šifra predmeta:63728
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Namen predmeta je predstaviti povezovalne probleme v digitalnih vezjih (odboj, presluh), vrste V/I naprav, njihovo zgradbo, lastnosti in delovanje.

Predmet vsebuje 2 kolokvija, končni izpit  in dve domači nalogi, prva v maju in druga konec semestra.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.70 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.50 - Kabinet