• Šifra predmeta:63716
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Študentje so se že spoznali z osnovnimi koncepti računalniških komunikacij in omrežij ter operacijskih sistemov. Pri tem predmetu se bomo podrobneje seznanili z nekaterimi pomembnejšimi protokoli in se v drugem delu predmeta spoznali z osnovami varovanja računalniških in (širše gledano) informacijskih sistemov. Cilj predmeta je predvsem v pridobitvi praktičnih znanj. Teoretična znanja so podana le v nujnem obsegu.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
AB
Nosilec predmeta
Prostor:R3.67 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.41 - Računalniški center, vodja
Asistent
Prostor:R3.50 - Laboratorij LEM