• Šifra predmeta:63704
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Matematika v računalništvu je nekaj takega kot prestave na avtomobilu - tudi brez prestav, v prvi gre, ampak zelooo počasi, več ko je prestav, hitreje bo šlo in dlje bomo prišli.

Na primer, računalniki računajo, računa pa se s števili, ampak kaj pa so pravzaprav števila? Kako računalniku povemo, na primer, kaj je koren števila 2? Računalniki tudi rišejo, slike so sestavljene iz krivulj, ampak kaj pa so krivulje in kako iz njih naredimo animacijo ki je del v računalniške igre? Računalniki nam tudi pomagajo pregledovati cele gore podatkov. Kako predstaviti te podatke v obliki, ki bo razumljiva in pregledna? No, zato imamo celo vrsto matematičnih modelov in matematičnih trikov.

Nikakor ne obljubljamo, da boste odgovore na vsa ta vprašanja dobili pri Matematiki, vsekakor pa bomo skupaj naredili korak naprej. Predmet je razdeljen na 6 poglavij z naslovi: Zaporedja in vrste, Funkcije, Odvod in uporaba odvoda, Integral in uporaba integrala, Vektorji, Matrike. 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
15
ur
avditornih vaj
15
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.16
Asistent
Prostor:R3.26-LMMRI
ŽV
Asistent
Prostor:R3.26
Asistent
Prostor:R3.26-LMMRI