• Šifra predmeta:63703
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Osnovni namen predmeta je podati zgradbo in delovanje današnjih računalnikov z obravnavo za programerja vidnih lastnosti računalnika. Študent naj bi dobil osnovna znanja o zgradbi in delovanju posameznih delov računalniškega sistema in njihovi medsebojni povezavi. Predmet vsebuje končni izpit, tri enakomerno razporejene sprotne praktične preizkuse in domačo nalogo proti koncu semestra.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.50 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP
Asistent
Prostor:R3.56 - Laboratorij LRSS
Asistent
Prostor:R3.70 - Kabinet