• Šifra predmeta:63568
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Študentje izberejo temo projekta in na projektu delajo v skupinah. Na sredini semestra poročajo o napredku in vmesnih rezultatih.  Ob zaključku predmeta študentje javno predstavijo rezultate dela.

Projektne teme predlagajo fakultetni predavatelji in strokovnjaki iz gospodarstva. Nosilec predmeta pripravi končen nabor projektnih tem, med katerimi študentje izbirajo.
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Asistent
Prostor:R3.61 - Kabinet