• Šifra predmeta:63562
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Predmet pokriva izbrane napredne teme iz strojnega učenja skladno s trenutnimi smernicami v raziskavah in uporabi v praktičnih problemih.

Obravnavali bomo sledeče teme.

Pristopi za linearne in nelinearne projekcije v nizkorazsežne prostore. Metode za enostavne vložitve in pristopi matrične faktorizacije. Učenje vložitev z uporabo naključnih sprehodov in njihova povezava s spektralnimi pristopi. Nizkorazsežne projekcije, ki ohranjajo razdalje med objekti.

Strojno učenje na relacijskih podatkih. Gradnja napovednih modelov na relacijskih podatkih, še posebno v povezavi z vložitvami podatkovnih grafov. Učenje predstavitev na grafih (omrežjih). Konvolucijske mreže na grafih. Nadzorovano učenje na relacijskih podatkih z direktno optimizacijo vložitev.

Učenje na naborih z malo označenimi primeri, večznačno in večciljno učenje. Metode šibkega/delnega nadzorovanega učenja. Podatkovno programiranje. Učenje na osnovi enega ali le nekaj označenih primerov. Kriterijske funkcije NCE in njihova optimizacija.

Uvod v vzpodbujevalno učenje.

Aktualne raziskovalne teme.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.04 - Kabinet