• Šifra predmeta:63559
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Zaradi hitrih sprememb na tem področju se bo vsebina predmeta prilagajala razvoju:
1. Uvod v digitalno trženje
2. Razumevanje vedenja porabnikov v digitalnem okolju
3. Odločanje na podlagi podatkov, tržne raziskave
4. Oblikovanje uporabniške izkušnje
5. Oblikovanje spletnih predstavitev in SEO
6. Digitalno oglaševanje
7. Spletna trgovina
8. CRM, spletne skupnosti
9. Analitika in optimizacija v digitalnem trženju

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
avditornih vaj