• Šifra predmeta:63554
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Predmet temelji predvsem na postopkih računalniškega vida, ki predstavljajo izhodišče večine biometričnih sistemov. Ciljna skupina so študentje, ki jih zanimata visoko-tehnološki razvoj in raziskave, saj je veliko pristopov še v raziskovalni fazi. Glavna vsebina, ki se bo zaradi razvoja področja spreminjala:

1.    Osnove biometrije
2.    Biometrične modalnosti
3.    Zgradba tipičnega biometričnega sistema
4.    Razpoznava/verifikacija/identifikacija
5.    Metrike
6.    Pogoji za korektno primerjanje sistemov (baze, ogrodja)
7.    Uspešnost in uporabnost sistemov
8.    Računalniški vid kot temelj biometričnih sistemov

9.    Prstni odtis
    a.    Zajem
    b.    Ocena kvalitete slike in izboljšanje kvalitete
    c.    Procesiranje
    d.    Singularne točke, minucije, grebeni
    e.    Ujemanje

10.    Šarenica
    a.    Zajem
    b.    Izboljšanje kvalitete
    c.    Procesiranje (segmentacija, normalizacija, kodiranje)
    d.    Značilke
    e.    Ujemanje

11.    Obraz
    a.    Zajem
    b.    Podmodalnosti
    c.    Procesiranje
    d.    Značilke (pristop na osnovi izgleda, modela in/ali teksture)
    e.    Ujemanje

12.    Gibanje
    a.    Zajem
    b.    Vpliv dinamike
    c.    Procesiranje (pristop na osnovi izgleda in/ali modela)
    d.    Dinamične značilke
    e.    Ujemanje

13.    Uhelj
    a.    Zajem
    b.    Procesiranje
    c.    Značilke
    d.    Ujemanje

14.    Večbiometrični sistemi / večmodalnost / fuzije
15.    Ključni problemi modalnosti/sistemov (raziskovalni izzivi)

 

Predavanja predstavijo pristope in razložijo njihovo delovanje. Na laboratorijskih vajah to znanje uporabimo za apliciranje na praktične probleme v Matlabu in odprtokodnih orodjih.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.08
Prostor:R2.36-LRV