• Šifra predmeta:63553
 • Kreditne točke:6
 • Semester: poletni
 • Vsebina

Predavanja:

 

3D modeliranje

 1. polne predstavitve
 2. točkovne predstavitve, pretvorba v ploskovne
 3. voksli, upodabljanje in pretvorba v ploskovne

                                 

Fotorealistično upodabljanje

 1. osnove fotometrije in radiometrije, osvetljevanje, odsevanje
 2. napredni modeli osvetljevanja in odsevanja, BRDF,  podpovršinsko razprševanje
 3. globalna osvetlitev: enačba upodabljanja, modeli za reševanje
 4. Monte Carlo sledenje poti, Metropolis light transport, pomnenje obsevanosti, mapiranje fotonov
   

Animacija

 1. interpolacija, kinematika
 2. zajem gibanja
 3. dinamika: sistemi delcev in vzmeti, animacija tekočin, toga telesa, mehka telesa
 4. obrazna animacija

 

Vaje:

Laboratorijski projekti, na katerih študenti implementirajo lastne rešitve za vizualizacijo in animacijo 3D predmetov. Sprotne obveznosti so porazdeljene preko semestra, po ena domača naloga za vsak vsebinski sklop in seminar preko celega semestra z zaključno predstavitvijo.

 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.09 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.29 - Laboratorij LGM
Asistent
Prostor:R2.29 - Laboratorij LGM