• Šifra predmeta:63550
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Pri predmetu se bomo spoznali s principi in navodili načrtovanja uporabniških vmesnikov (UV) in s komunikacijo med možgani in računalnikom preko zamišljanja motoričnih aktivnosti oziroma neinvazivnim vmesnikom možgani računalnik (VMR). Teme so naslednje: sposobnosti človeka (spomin in učenje, zaznavanje, poznavanje), vrste komunikacije pri UV (vhodni modeli, modeli in metafore), principi načrtovanja UV (Normanovi namigi, Mandelovi principi, Nielsenovi principi), navodila načrtovanja UV (izbor in aranžiranje grafičnih gradnikov za interakcijo, grafično načrtovanje, povratna informacija in interakcije, izbor in načrtovanje ikon), elektroencefalogram (EEG) in komunikacija možgani računalnik, mednarodna referenčna podatkovna baza za načrtovanje VMR (EEGMMI DS - EEG Motor Movement/Imagery DataSet), načrtovanje neinvazivnega VMR, spektralna analiza signalov EEG (močnostni spekter, avtoregresivna metoda, časovno frekvenčne predstavitve, parametrično modeliranje), izločanje značilk v časovnem in frekvenčnem prostoru, izbor značilk, klasificiranje zamišljanih motoričnih aktivnosti, VMR s strojnim učenjem, VMR aplikacije (pomikanje kurzorja, črkovanje, komunikacija za hendikepirane). Uporabljena okolja bodo NetBeans in Matlab. Obveznosti pri predmetu obsegajo dve seminarski nalogi, kviz med laboratorijskimi vajami, kviz med predavanji in končni izpit.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.05 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.14 - Kabinet