• Šifra predmeta:63549
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

V 21. stoletju postaja naša civilizacija ena sama globalna, na podatkih temelječa, družba. Vsepovsod zbiramo ogromne količine podatkov, od tradicionalnih področij, kot so tovarne, zdravstvo in znanost, do popolnoma novih, kot so kmetijstvo, osebi senzorji, hišni merilniki, pametni mobilniki in kuhinjski pripomočki, promet, avtomobili in seveda internet z ogromnimi zbirkami številskih in tekstovnih podatkov. Vendar pa podatki sami ne pomenijo ničesar. Zanimajo nas v njih skriti vzorci in znanje, ki nam omogoča, da razumemo trende in se odločamo pametneje.

Podatkovno rudarjenje je interdisciplinaren pristop k odkrivanju znanja. Pomaga nam obvladovati ogromne količine podatkov in izkoriščati raznolikost podatkov. Vsebuje številne ideje iz strojnega učenja, statistike, umetne inteligence in podatkovnih baz. Danes so rešitve s tega področje del vsakdanjega življenja, npr. trgovci pri razporejanju blaga na police v trgovini upoštevajo, katere skupine izdelkov njihove stranke kupujejo skupaj, spletni iskalniki zadetke razporejajo individualno tudi na podlagi strani, ki so uporabnikom všeč na socialnih omrežjih, semaforji v mestih se avtomatsko prilagajajo prometnim tokovom, priporočila za zdravljenje številnih bolezni so oblikovana glede na vzorce uspešnih zdravljenj, zavarovalnice tako zaznavajo poskuse goljufij, »veliki bratje« odkrivajo teroristične skupine itd.

Predmet ponuja sodobno, pregledno, a praktično uporabno znanje. Na predavanjih predstavimo glavne pristope in pojasnimo delovanje posameznih metod, ne da bi se spuščali v podrobnosti izvedbe in teoretične osnove. Posebej obravnavamo nekaj pomembnih vrst podatkov in njihovo analizo. Pri številnih področjih je zelo pomembno razumevanje in določanje vzrokov posameznih pojavov, zato poudarimo vizualizacijo kompleksnih podatkov, trendov in napovednih modelov.
V okviru praktičnega dela podatke obdelujemo z uporabo odprtokodnih sistemov za podatkovno rudarjenje in vizualizacijo.

Kot pravi rek: »Utapljamo se v podatkih, a stradamo znanja.« Predmet vam vrže rešilni pas in vam pomaga plavati v morju podatkov. Nauči vas tudi izluščiti nekaj znanja, da vam ne bo treba stradati.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.06 - Kabinet