• Šifra predmeta:63545C
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Predmet vsebuje teme s področja mobilnega zaznavanja, obdelave senzorskih podatkov na sami mobilni napravi, ter aplikacij mobilnega zaznavanja.
1. Uvod v platforme mobilnega zaznavanja in aplikacije mobilnega zaznavanja;
2. Osnove vzorčenja senzorjev in lastnosti strojne opreme za zaznavanje;
3. Strojno učenje za mobilno zaznavanje, cevovod za obdelavo podatkov (od neobdelanih podatkov do visokonivojskih zaključkov);
4. Globoko učenje za obdelavo senzorskih podatkov;
5. Strojno učenje na robnih napravah. Tehnike kompresije in optimizacije modelov strojnega učenja;
6. Zvezno učenje v teoriji in praksi z uporabo ogrodja FLOWER na Androidu;
7. Lokacijsko vzorčenje, kompromis med natančnostjo in porabo energije;
8. Sledenje in napovedovanje lokacije, Markovske verige za modeliranje trajektorij;
9. Vzorčenje in obdelava fizioloških signalov; fotopletizmogram, temperatura kože, zaznavanje elektrodermalne aktivnosti;
10. Zaznavanje in obdelava glasu; sklepanje o čustvih in stresu iz glasovnih podatkov;
11. Ugotavljanje pozornosti in upravljanje z obvestili v mobilnem računalništvu;
12. Uporaba mobilnega zaznavanja v domeni zdravja; digitalne intervencije za spremembo vedenja;                                                                                                                          13. Mobilno zaznavanje in zaznavanje s pomočjo interneta stvari z namenom zagotavljanja varnosti;
Praktični del predmeta je sestavljen iz programskih vaj, študenti pravijo tudi praktično programsko nalogo na temo mobilnega zaznavanja in obdelave podatkov.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.15 - Kabinet
Drugo
Prostor:R2.57 - Kabinet