• Šifra predmeta:63542
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Računska topologija je dokaj novo področje, nekje med računalništvom in matematiko. Na matematični strani je tesno povezano s topologijo. Topologija pa je bolj ohlapna oblika geometrije, kjer nas velikosti, razdalje, koti in druge številske lastnosti objektov pravzaprav ne zanimajo. Zanimajo pa nas bolj kvalitativni opisi oblik kot so število ločenih kosov, številov tunelov in lukenj različnih oblik ipd. Zaradi tega so se topološki prijemi pokazali kot zelo koristni pri problemih, kjer je prevelika natančnost nepotrebna ali celo škodljiva. Topološke metode uporabljamo na primer pri analizi velikhi podatkovnih množic, pri modeliranju omrežij, rekonstrukciji obljektov iz vzorca točk, načrtovanju poti robotov in razdeljevanju poslov med procesorji.

Velik poudarek pri predmetu bo na študentiskih projektih. Opisali bomo več tipičnih problemov, ki so primerni za topološko modeliranje in analizo in ob njihovem reševanju spoznali osnovne topološke pojme, strukture in algoritme, ki jih bomo tudi preizkusili na konkretnih podatkih.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Asistent
Prostor:R3.26-LMMRI
Asistent
Prostor:R3.26-LMMRI