• Šifra predmeta:63533
  • Vsebina

Cilj predmeta je spoznati področje poslovnih procesov in njihovega upravljanja – BPM (Business Process Management). Spoznali sem bomo z načini modeliranja poslovnih procesov in razvoja procesnih aplikacij. Posebno pozornost bomo posvetili digitalnih poslovnim procesom, digitalizaciji in digitalni preobrazbi. V okviru predmeta bomo podrobno preučili področje digitalne ekonomije, digitalnih poslovnih modelov in načinov za digitalno transformacijo podjetij. Na praktičnih primerih bom spoznali možnosti, ki jih prinaša digitalizacija, študentje pa bodo na vajah razvili svojo poslovno idejo v okviru digitalnega poslovanja. Ker v digitalnem poslovanju vse bolj pomembna postaja tudi tehnologija verige blokov (Blockchain), se bomo v predmetu spoznali z verigami blogov, pametnimi pogodbami in platformami za razvoj aplikacij z uporabo blockchain. To vključuje tudi kripto valute in vse ostale podrobnosti delovanja blockchain platform. Na vajah bodo študenti razvili delujočo aplikacijo z uporabo blockchain.

  • Študijski programi