• Šifra predmeta:63522
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Pri matematični analizi in in linearni algebri smo doslej nabrali veliko znanja, za katerega so nam povedali, da je zelo uporabno na različnih področjih. Vendar, ko želimo to znanje dejansko uporabiti, velikokrat naletimo na velikokrat nepremostljive težave: integrala ne znamo izračunati, funkcija, ki smo jo mukoma izračunali, je prezapletena za uporabo v realnem času, pa tudi rešitev diferencialne enačbe se nam le stežka posreči. Pri predmetu Numerična matematika si bomo najprej s praktičnega vidika (pa tudi z nekaj teorije bomo to podprli) ogledali, kako lahko učinkovito rešujemo sisteme linearnih, nelinearnih in diferencialnih enačb, računamo vrednosti integralov in odvodov ter kako lahko z enostavnejšimi funkcijami nadomestimo zapletene. Vseskozi bomo na praktičnih primerih preizkušali, kako s pomočjo računalnika to naše novo znanje lahko koristno uporabimo.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.70 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI