• Šifra predmeta:63509
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Pri tem predmetu bomo obravnavali računalniško strojno opremo. Ne bomo pa se ukvarjali s procesorji in pomnilniki RAM, ker jih predvidoma že poznate, ampak bomo obravnavali “ostalo”. Vhodno-izhodne ali periferne naprave so najvidnejši del vsakega računalniškega sistema, kljub temu pa, strogo gledano, v resnici niso del računalnika v ožjem smislu. Povezane so z računalnikom z namenom razširitve njegovih funkcionalnosti. Preko mnogih od njih človek sploh lahko komunicira z računalnikom. Mednje štejemo vhodne naprave, kot so tipkovnica, miška, skener, izhodne naprave, kot so video adapter, monitor, zvočne kartice, zvočniki, slušalke, ter naprave za shranjevanje podatkov, kot so trdi diski, USB ključki, CD, DVD, Blu-ray, magnetni trakovi itd. V tesni povezavi s perifernimi napravami so tudi določene vrste vodil, namenjene priključevanju teh naprav, kot so npr. inačice PCI in USB. Ker vodila štejemo med električne linije, si bomo ogledali tudi osnovne značilnosti le-teh, npr. pojave, kot so odboji in presluhi. Dotaknili se bomo tudi nekaterih starejših standardov, npr. RS-232. Tudi omrežni vmesniki se lahko prištevajo med periferne naprave, zato jih ne bomo preskočili. Ogledali si bomo tudi primere gonilnikov, tj. programov, ki omogočajo komunikacijo s perifernimi napravami.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.48 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP