• Šifra predmeta:63284D
  • Kreditne točke:3
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Praktični Haskell

Predmet bo sestavljen iz treh sklopov. Prvi del bo postopno uvajanje študentov v funkcijsko programiranje in osnovna orodja Haskella, od IDE-ja, do orodja za projekte stack, do debuggerja. Drugi del bo posvečen praktičnemu reševanju problemov na funkcijski način. Predstavili bomo različne načine modeliranja problemov v Haskellu in reševali probleme, ki jih lahko srečamo v praksi.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
45
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.30 - Laboratorij LTPO
Drugo
Prostor:R2.17 - Kabinet