• Šifra predmeta:63279
 • Kreditne točke:6
 • Semester: zimski
 • Vsebina

Predavanja:

 • modeli računanja, računska zahtevnost
 • urejanje
 • abstraktni podatkovni tipi
 • drevesne strukture
 • požrešni algoritmi
 • grafi, minimalna vpeta drevesa
 • najkrajše poti
 • deli in vladaj
 • dinamično programiranje
 • računska geometrija
 • reševanje težkih problemov

Sprotno delo (vaje in domače naloge):

Na vajah bodo študenti utrjevali snov, ki so jo obravnavali na predavanjih, tako da jo bodo uporabili pri reševanju praktičnih problemov. Pri tem bodo poudarki na samostojnem delu študentov ob pomoči asistentov. Na vajah bodo študenti implementirali rešitve kratkih nalog, s katerimi bodo opravili sprotno delo in pridobili pravico pristopa k izpitu.

 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.20 - Laboratorij LB
Asistent
Prostor:R3.41 - Računalniški center, vodja
Asistent
Prostor:R2.33 - Laboratorij LRV
Asistent
Prostor:R2.26 - Laboratorij LKM