• Šifra predmeta:63266
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Ljudje se že od nekdaj navdušujemo nad idejo inteligentnih strojev. Kaj pa sploh je inteligenca? Ali je računalnik, ki premaga svetovnega prvaka v šahu, inteligenten? Ali pa robot, ki samostojno raziskuje površino Marsa? Kaj pa računalniški program, ki diagnosticira raka bolje od zdravnikov specialistov? Se nekateri liki v računalniških igrah obnašajo inteligentno?
Že od nastanka prvih računalnikov se vrstijo znanstvene in filozofske razprave o tem, in ali je možno ustvariti sistem, ki se bo obnašal inteligentno. Raziskave na področju umetne inteligence so poleg razjasnitve teh temeljnih vprašanj prinesle tudi celo vrsto orodij in pristopov za reševanje problemov, ki jih je težko ali nepraktično reševati z drugimi metodami. Pri predmetu Inteligentni sistemi bomo spoznali nekatere najbolj uporabne. Robot ali agent mora v neznanem okolju sklepati. Preiskati mora različne možnosti. Analizirati mora podatke, ki jih zbirajo različni senzorji. Na podlagi svojih uspešnih in neuspešnih dejanj se mora učiti.
Tehnike, ki omogočajo takšno inteligentno vedenje, marsikdaj temeljijo na idejah iz narave, npr. nevronske mreže in evolucijsko računanje, izkoriščajo pa tudi najnovejše dosežke iz statistike, modeliranja, teorije odločanja, procesiranja naravnega jezika in kognitivnega modeliranja. Naš cilj bo priprava na praktično rabo teoretičnih spoznanj in uveljavljenih tehnik na realnih problemih iz znanstvenega in poslovnega okolja.

Vaje pri predmetu potekajo v obliki reševanja nekaterih nalog in posvetovanj z asistentom o seminarskem delu. Oceno vaj predstavlja skupna ocena seminarskih nalog, pri vseh pa je potrebno doseči več kot polovico točk. Pogoj za pozitivno oceno vaj je tudi doseženih polovica vseh točk na spletnih kvizih.

Ocena pri predmetu je sestavljena kot povprečje ocene vaj in ocene pisnega izpita, pri katerem je potrebno doseči več kot polovico točk. Oceno je mogoče izboljšati z ustnim izpitom.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
24
ur
laboratorijskih vaj
6
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.06